FLIDAIS

NL
  
FR

Compacttoestellen drexel und weiss

 

Compacttoestellen Aerosmart van drexel und weiss:

Met lucht kan je niet alleen ventileren. Ventilatielucht is een voor het passiefhuis bruikbaar verwarmingsmedium, dat weten we sinds de ontwikkeling van de eerste com- pacttoestellen in 1997.
In de loop van de jaren hebben ervaring en wetenschap- pelijk onderzoek tot de ontwikkeling van de aerosmart geleid, een mijlpaal in de ontwikkeling van energieëfficien- te passiefhuistechniek. De afgevoerde lucht die de warm- tewisselaar verlaat bevat nog steeds energie. Door de (verplichte) inzet van een bodemwarmtewisselaar, blijft na de warmtewisselaar van de ventilatiemodule nog 5 a 10°C beschikbaar. De miniwarmtepomp haalt deze uit de lucht en slaat deze op in het 200 liter boilervat en verwarmt hiermee - indien nodig - tegelijkertijd ook de toevoerlucht.

 

Doordat de Aerosmart ook gebruik maakt van de afval- warmte van de warmtepomp wordt een zeer hoge effi- ciëntie bereikt die tot nog toe niet geëvenaard wordt. De integratie van zonneënergie kan op een zinvolle manier gebeuren door stroom op te wekken met fotovoltaïsche panelen. Een tweede mogelijkheid is het compacttoestel aan te vullen met een thermische zonnepanelen. Op deze wijze kan het stroomverbruik nog verder gereduceerd worden.

 

Kenmerken van de Aerosmart-familie:

  • 1 toestel voor verwarmen, ventileren en warm water
  • modulaire opbouw waardoor grote flexibiliteit
  • aerosilent zorgt voor de efficiënte basis van de aerosmart
  • vermogens van 1,0 tot 4,0 kW volstaan voor zowel passiefhuis als de betere laagenergiewoning
  • hoogste efficiëntie garandeert de laagste werkings- kosten
  • intelligente microprocessorsturing met hoog bedieningscomfort
  • sanitaire warmwaterboiler die verwarmd wordt door de warmtepomp, optioneel met elektrische weerstand

 

© Flidias bvba - Nijverheidsstraat 48 B-2570 duffel - tel. 03 490 00 00 - info@flidais.be