FLIDAIS

NL
  
FR
U bent hier: passiefhuis > algemeen

Algemeen

Passiefhuis: definitie

Deze term verwijst naar een constructiestandaard, waarbij een passiefhuis de optimalisering is van een laagenergie- woning. De gebouwen volgens deze standaard hebben winter en zomer een comfortabel binnenklimaat zonder conventionele verwarmings- en koelingssysteem. Dit is toepasbaar voor zowel residentiële als tertiaire gebouwen.

De standaard:

De standaard kan bereikt worden met een verschei- denheid aan technologieën, ontwerpen en materia- len. Men is reeds geruime tijd op zoek naar bouw- concepten waarbij het energiegebruik geoptimali- seerd wordt.  Het passiefhuis is een eenvoudig con- cept waarbij energiebesparingen hoofdzakelijk wor- den gerealiseerd door middel van passieve strate- gieën. Passiefhuizen zijn gebouwen die zowel winter als zomer een comfortabel binnenklimaat hebben, met een minimum aan conventionele verwarmings- en koelingssystemen.

Doelstelling: 

De doelstelling van een passiefhuis is het energieverbruik voor ver- warming, warm water en huishoudelijke toestellen lager te houden dan 42 kWh per m2 per jaar. Dit is tenminste 4 keer lager dan de gemiddelde energieconsumptie van een nieuwe woning, gebouwd volgens de huidige Europese standaard. Passiefhuizen verbruiken ongeveer 80 % minder energie. De passieve verwarmingsinput wordt geleverd door het zonlicht dat opgevangen wordt via de ra- men en door de opwarming van het huis via toestellen, activiteiten en de bewoners zelf. Deze passieve warmte levert een belangrijk deel van de benodigde verwarmingsenergie en staat borg voor het creëren van een comfortabel binnenhuisklimaat, het hele jaar door. De resterende warmtebehoefte kan via het ventilatiesysteem geleverd worden. Vandaar de naam passiefhuis, een zeer duidelijke constructiestandaard, die nog een stap verder gaat dan de laag- energiewoning.

 

© Flidias bvba - Nijverheidsstraat 48 B-2570 duffel - tel. 03 490 00 00 - info@flidais.be